Superpapa single usvaja petog sina invalida


post-title

Ben Carpenter je čovjek za kojeg bi posebno trebali slaviti ovaj Očev dan. On je 35-godišnji samac i samac koji je nedavno usvojio svoje peto dijete i, kao i ostali, dijete s invaliditetom.

Kao a superdad obitelj i prijatelji definiraju Bena, koji je u 21. godini odlučio da ga želi usvojiti; Danas, 10 godina kasnije, završila je postupke za uključivanje Noe, njezine pete djece u obitelj, i ne isključuje usvajanje više.

Ovaj posebni otac, čiji kratkoročni planovi nisu odnos, radi u školi za djecu i odrasle s invaliditetom i ondje je znao da je za mene ispravno usvojiti dijete s invaliditetom, jer se on može pobrinuti za On na odgovarajući način, ističe on.Jack, s autizmom; Ruby, sa Pierre Robinovim sindromom i ograničenom uporabom ruku zbog nedostatka kostiju; Lily, gluhoća i Joseph, s Down sindromom, sada su brata Noe, koja pati od genetskog stanja poznatog kao sindrom Cornelia de Lange.

Carpenter zna da nema fizičkih zapreka biološkom ocu, ali je izabrana mogućnost usvajanja: možda nemaju istu krv, ali koga briga, rekao je.

Super Papa - Le Roi des Papas (album complet) (Srpanj 2022)


Top